Administrator de patrimoniu


Liceul Tehnologic ”George bibescu” Craiova
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova cu sediul în Craiova, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 101, jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Administrator de patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: personal didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: superioare în domeniul economic/tehnic
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova cu sediul în Craiova, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 101, jud. Dolj, până la data de: 21.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 09.00
12. Afișarea rezultatelor la proba de interviu 06.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestațiilor în urma rezultatelor la proba de interviu 09.10.2023, ora 14.00
14. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse la proba de interviu 10.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 10.00
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Mitrea Maria, funcția secretar șef, având numărul de telefon 0351/405698