aDministrator


Orașul Milișăuți
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Orașul Milișăuți organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant unic de Administrator I, pe perioadă nedeterminată; numar de posturi:1
Condiții specifice de participare la concurs:
-studii medii;
-vechime în muncă:-minim 3 ani;
Calendarul de desfășurare a concursului:
-15.09.2023-28.09.2023 interval orar 8,00-16,00 depunerea dosarelor de înscriere la sediul Orașului Milișăuți, str.Bogdan Vodă nr.4;
-29.09.2023 ora 11,00 data selecției dosarelor la sediul instituției;
-02.10.2023 ora 11,00 depunere contestație selecție dosare;
-02.10.2023 ora 15,00 soluționarea contestațiilor selecție dosare;
-06.10.2023 ora 10,00 susținerea probei scrise la sediul instituției;
-06.10.2023 ora 15,00 afișarea rezultatului probei scrise;
-09.10.2023 până la ora 15,00 depunere contestație proba scrisă
-09.10.2023 ora 16,00 soluționarea contestațiilor la proba scrisă
-10.10.2023 ora 10,00 sustinerea interviului la sediul instituției;
-10.10.2023 ora 12,00 afișarea rezultatelor la interviu;
-11.10.2023 ora 12,00 depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului;
-12.10.2023 ora 12,00 afișarea rezultatului soluționării contestațiilor;
-12.10.2023 ora 14,00 afișarea rezultatului final al concursului;
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarelor de concurs, vor fi puse la dispozitie, în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Orașul Milișăuți str.Bogdan Voda nr.4 între orele 8,00-16,00 sau la tel 0230418175/0756492791
-compartiment resurse umane email: resurseumane@primariamilisauti.ro