Administrator


Școala Gimnazială „Turóczi Mózes”, Târgu Secuiesc, județul Covasna
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de administrator, în cadrul Școlii Gimnaziale “Turóczi Mózes” timp de lucru 8 ore/zi (40 de ore/săptămână), durată nedeterminată;
CONDIȚII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA DE POST:
a) studii: pentru funcţia de administrator de patrimoniu – îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist(Art.250 din Legea 1/2022);
b) vechime în muncă: -;
c) competențe și abilități:
• Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei , pe care le repartizează pe subgestiuni şi ţine evidenţa acestora pe surse de finanţare, listează lunar intrările, ieşirile;
• Se preocupă de elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al şcolii
• Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru personalul din subordine ;
• Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă
• Supraveghează patrimoniului unității;
Termenul de depunere a dosarelor: 8 zile lucrătoare;
Perioada depunere dosare: 07.08.2023-11.08.2023, 16.08.2023-18.08.2023, orele 10:00-14:00, la sediul instituţiei.
– selecţia dosarelor: : 21.08.2023, la sediul instituţiei;
– afișare rezultate selecție dosare: 21.08.2023, ora 12;
– Depunere contestații selecție dosare: 21.08.2023, între orele 12:00-14:00;
– Afișare rezultate contestații selecție dosare: 21.08.2023, ora 15:00;
– Proba scrisa: 29.08.2023; ora 9:00;
-afișare rezultate proba scrisa: 29.08.2023, ora 13:00;
– depunere contestații proba scrisă: 29.08.2023, între orele 13:00-14:00;
-afișare rezultate probă scrisă după contestații: 29.08.2023, ora 15:00;
-probă practică: 30.08.2023, ora 10:00;
-afișare rezultate probă practică:30.08.2023, ora 13:00;
-depunere contestații probă practică: 30.08.2023, între orele 13:00-14:00;
-afișare rezultate constestații după proba practică: 29.08.2023, ora 15:00;
-interviu: 31.08.2023, ora 10:00;
-afișare rezultate interviu: 31.08.2023, ora 13:00;
– afișare rezultate finale: 31.08.2023, ora 15:00;

LOCUL DE DEPUNERE A DOSARULUI DE CONCURS:
Sediul social al Școlii Gimnaziale “Turóczi Mózes”
Adresa: com. Târgu Secuiesc, jud. Covasna, Str. Nouă Nr. 3
Date de contact: telefon: tel. 0267361922, email: turoczi_mozes@yahoo.com

Lasă un răspuns