Admin. finan, admin. patrim, asist. med., secretar, ingrij. copii, bucatar, aj.bucatar, infirm., spa


CRESA municipiul codlea
Anuntul a expirat


Anunt


 1 post Administrator financiar – contabil – norma întreagă 8h/zi,
 1 post Administrator patrimoniu – norma întreagă 8h/zi,
 1 post Asistent medical – norma întreagă 8h/zi;
 1 post Secretar – norma întreagă 8h/zi;
 11 posturi Ingrijitor copii (grad 0) – DEBUTANT- norma întreagă 8h/zi;
 1 post Bucătar– norma întreagă 8h/zi;
 2 post Ajutor de bucatar– norma întreagă 8h/zi;
 2 posturi Infirmieră – norma întreagă 8h/zi;
 1 post Spălătoreasă / croitoreasă– norma întreagă 8h/zi;
1.) Administrator financiar – contabil -1 POST- norma întreagă 8h/zi/40 h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul contabilitate (personal didactic auxiliar)
Nivelul postului de executie
Cod COR: 263111
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, în specialitatea finanțe, Bănci, contabilitate;
– deține cunoștințe operare PC și de operare în sistemul Electronic de raportare a Situațiilor Financiare din Sectorul Public
– vechime minima in specialitatea studiilor: 5 ani.
– constituie avantaj experiența în sistemul bugetar

2.) Administrator patrimoniu – 1 POST – norma întreagă 8h/zi/40 h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul administrativ (personal didactic auxiliar)
Nivelul postului de executie
Cod COR: 263111
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, în specialitatea finanțe, bănci, contabilitate;
– vechime minima in specialitatea studiilor:5 ani.
– cunoștințe generale de operare PC ( Word, Excel, poștă electronic, programe de contabilitate)
– cunăștințe în gestionarea activităților la nivelul cantinei

3.) Asistent medical – 1 POST – norma întreagă 8h/zi/40 h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul Nedidactic
Nivelul postului de executie
COR: 222101
Cerințe pentru ocuparea postului:
– diploma de licență de asistent medical generalist;
– vechime minima în specialitatea studiilor:1 an.

4.) Secretar –1 POST, norma întreagă 8h/zi/40 h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul secretariat (personal didactic auxiliar)
Nivelul postului de executie
COR: 243217
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență;
– vechime minima in specialitatea studiilor:5 ani.
– cunoștințe avansate de utilizare PC 9 Excel, Word, Powerpoint, Internet Explorer, poștă electronică, baze de date)
– cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității: EDUSAL, REVISAL, SIIIR
– cunăștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
– cunoștințe privind managementul resurselor umane
– noțiuni de comunicare și relații publice

5.) Ingrijitor copii (grad 0) DEBUTANT – 11 posturi -norma întreagă 8h/zi/40h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul Nedidactic
Nivelul postului de executie
COR: 531101
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii medii;
– perfecționări/specializări: nu este cazul
– vechime minima in specialitatea studiilor: nu se solicită

6.) Bucătar – 1 post -norma întreagă 8h/zi40h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul Nedidactic
Nivelul postului de executie
COR: 512001
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii medii absolvite cu documente doveditoare și curs de bucătar
– experiență în domeniu: 5 ani

7.) Ajutor de bucătar -2 posturi- norma întreagă 8h/zi/40h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul Nedidactic
Nivelul postului de executie
COR: 941201
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii medii absolvite (minim 10 clase);
– experiență în domeniu: 1an

8.) Infirmieră – 2 posturi- norma întreagă 8h/zi/40h/ săptămână
Condiţii specifice :
Compartimentul Nedidactic
Nivelul postului de executie
COR: 532103
Cerințe pentru ocuparea postului:
– studii medii; liceul absolvit
– diplomă de absolvire a unui curs acreditat de Infirmieră, organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare
– curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii la concurs sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă
– experiență în domeniu: nu se solicită

Concursul constă în următoarele etape:
– afișare anunț concurs: 11.09.2023
– depunere dosare: 11.09.2023 – 25.09.2023 ora.1500
– selecţia dosarelor: 27.09.2023 ora.1400
– depunere contestații selecție dosare:28.09.2023 ora.1400
– soluționare contestații selecție dosare : 29.09.2023 ora.1400
– proba scrisă : 02.10.2023 ora.0900 ;
– afișare rezultat proba scrisă: 03.10.2023 ora.1500
– soluționare contestații proba scrisă: 04.10.2023 ora.1500
– proba interviu : 05.10.2023 ora.0900
– afișare rezultat proba interviu:06.10.2023 ora.1300
– depunere contestații proba interviu: 09.10.2023ora.1300
– soluționare contestații proba interviu:10.10.2023 ora.1300
– afisare rezultate finale:11.10.2023 ora.1300
Documentele se depun la sediul U.A.T Municipiului Codlea, din str. Lunga nr. 33.
Dosarele depuse după data limită indicată în anunțul de concurs vor fi respinse.
Bibliografia şi datele necesare sunt postate pe site-ul U.A.T Municipiul Codlea, și la avizierul instituției.
Relatii suplimentare se pot obține la sediul U.A.T Municipiului Codlea, și la nr de tel. 0268/251650 int.122, fax.0268/251809 – persoană de contact: Perju Liliana, consilier cl.I, grad profesional superior, Compartiment Resurse Umane și Director creșă Vigheciu Mihaela tel. 0721333111.