7 posturi contractuale DE EXECUȚIE


Institutul național de statistică
Expiră azi


Anunt


Institutul Naţional de Statistică, cu sediul în municipiul București, sector 5, Bulevardul Libertății nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a 7 posturi contractuale de execuție vacante necesare derulării Grantului Eurostat nr. 2019.0212 – ”Grant Eurostat: SMP-ESS-2022-IFS2023-AGRI-IBA – Integrated Farm Statistics (IFS) 2023”, din cadrul Direcției de statistici agricole și de mediu, după cum urmează:
 expert IA – 1 post
Condiții specifice:
– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitate : minim 7 ani
 expert I – 2 posturi
Condiții specifice:
– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitate: minim 5 ani
 expert II – 1 post
Condiții specifice:
– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitate: minim 6 luni
 expert debutant – 1 post
Condiţii specifice:
– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– Vechime în specialitate: 0 ani
 referent IA – 1 post
Condiţii specifice:
– Studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în specialitate: minim 7 ani
 referent debutant – 1 post
Condiţii specifice:
– Studii de specialitate : studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
– Vechime în specialitate – 0 ani

Calendarul de desfășurare al concursului:
– depunere dosare de înscriere la concurs: 18 – 29.09.2023, inclusiv, de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele: 8:00 – 14:00, la sediul Institutului Naţional de Statistică;
– selecţia dosarelor se va realiza în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă: 09.10.2023, ora 09:00, la sediul Institutului Naţional de Statistică;
– interviul: 13.10.2023, ora 09:00, la sediul Institutului Naţional de Statistică
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul și la sediul Institutului Național de Statistică din municipiul București, sector 5, bulevardul Libertății nr. 15, la Direcția de resurse umane, telefon 021/317.77.82.
Persoana de contact: Maria-Mihaela Alexandru, adresă de e-mail maria.alexandru@insse.ro.