5 posturi asistent medical generalist, 5 posturi brancardieri


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Târgu Mureș
Anuntul a expirat


Anunt


5 posturi vacante de asistent medical generalist
5 posturi vacante brancardier,
Condiții specifice de participare la concurs:
Asistent medical generalist: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate, certificat de membru precum şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România, fără condiții de vechime.
Brancardier: absolvent de liceu (12 clase) sau școală profesională (11 clase), fără condiții de vechime.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
08.09.2023 – 21.09.2023 – Depunerea dosarelor
22.09.2023 – Selecţia dosarelor
22.09.2023 până la ora 15.30 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
25.09.2023 până la ora 12.00 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
25.09.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
02.10.2023 ora 9.00 – Proba scrisă – Amfiteatrul 1 al instituției
02.10.2023 până la ora 17.00 – Afişare rezultate proba scrisă,
03.10.2023 până la ora 12.00 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
03.10.2023 până la 15.30 – Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă, respectiv practică
04.10.2023 ora 8.00 Interviu (asistent medical generalist) – Sala de protocol a instituției
04.10.2023 ora 11.00 Interviu (brancardieri) – Sala de protocol a instituției
04.10.2023 ora 17.00 – Afişare rezultate interviu
05.10.2023 până la ora 12.00 – Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
05.10.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
06.10.2023 până la ora 15.30 – Afişare rezultat final al concursului
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 21.09.2023, ora 14.00.
Dosarul de concurs se va depune la sediul instituţiei organizatoare din Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. I, cam. 4.107 – Biroul Organizare – Serviciul resurse umane în perioada 08.09.2023 – 20.09.2023 zilnic (de luni până vineri), între orele 7.30 – 15.00. În data de 21.09.2023 înscrierile sunt în intervalul orar 7.30 – 14.00.
Persoana de contact Takács Laura, secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-212111 int. 462. Informații suplimentare se pot obține și de la avizier,