4 posturi infirmier, 1 post asistent medical


Școala Gimnazială ,,Vasile Lucăcel” Someș Odorhei, județul Sălaj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


ANUNȚUL SE RECTIFICĂ CONFORM DOCUMENTULUI ATAȘAT MAI JOS.

5c488bf8

4 posturi infirmier, posturi vacante, pe perioadă nedeterminată,
1 post asistent medical, post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs: Infirmier
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire minim 10 clase;
2. Perfecționări (specializări): curs de infirmieră absolvit, organizat de ordinul asistenților medicali, generaliști, moașelor și asistenților medicali din românia sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de ministrul muncii, familiei și protecției sociale cu aprobarea ministerului sănătății-direcția generală resurse umane și certificare;
Curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii la concurs sau dovada înscrierii la un curs de igienă;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: îndemânare și răbdare.
4. Vechime nu necesită

Condiţii specifice de participare la concurs: Asistent medical
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare sau absolvent de studii superioare medicale cu diplomă de licență, adeverință tip eliberată de OAMGAMR, copia certificatului de membru OAMGAMR și aviz de liberă practică 2023 celor care au exercitat profesia cu contract de muncă sau voluntariat;
2. Perfecționări (specializări): diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare sau absolvent de studii superioare medicale cu diplomă de licență, adeverință tip eliberată de OAMGAMR, copia certificatului de membru OAMGAMR și aviz de liberă practică 2023 celor care au exercitat profesia cu contract de muncă sau voluntariat;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare:
4. Vechime nu necesită

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială ,,Vasile Lucăcel” Someș Odorhei, cu sediul în Someș Odorhei, strada, nr. 235, județul Sălaj,compartimentul resurse umane, tel. 0260654616, persoana de contact buzure dana, email: somes_odorhei_scoala@yahoo.com