249 posturi contractuale vacante de execuție


Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Expiră maine


Anunt


Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs/examen conform H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:

PE SPITAL:

Asistent medical principal cu studii superioare specialitatea medicina generală – 4 posturi Minim 5 ani vechime ca asistent medical;
 Diplomă de licență în specialitate;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 Certificat de grad principal specialitatea medicină general

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală – 9 posturi
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de licență în specialitate;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicina generală – 31 posturi
 Minim 5 ani vechime ca asistent medical;
 Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 Certificat de grad principal specialitatea medicină generală

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală – 24 posturi
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 13 posturi
 Nu necesită vechime ca asistent medical;
 Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
 Dovada deţinerii certificatului de membru (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Infirmieră – 55 posturi
 Minim 6 luni vechime în funcţie;
 Scoală generală;
 Curs de infirmiere autorizat;

Infirmieră debutantă – 1 post
 Nu necesita vechime în funcţie
 Scoală generală;
 Curs de infirmiere autorizat;

Îngrijitoare – 27 posturi
 Şcoală generală;
 Nu necesita vechime în funcţie

Brancardier – 12 posturi
 Şcoală generală;
 Nu necesita vechime în funcţie
 Curs de brancardieri autorizat;

UNITATEA CLINICĂ PRIMIRI URGENȚE
Infirmieră – 5 posturi
 Minim 6 luni vechime în funcţie;
 Scoală generală;
 Curs de infirmiere autorizat;

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală – 5 posturi
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de licență în specialitate;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală – 5 posturi
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de absolvirea a şcolii postliceale sanitare;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea laborator – 8 posturi
 Nu necesită vechime ca asistent medical specialitatea laborator;
 Diplomă de absolvirea a şcolii postliceale sanitare specialitatea laborator;
 Dovada deţinerii certificatului de membru (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

LABORATOR CLINIC RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Asistent medical principal cu studii superioare specialitatea radiologie – 1 post
 Minim 5 ani vechime ca asistent medical;
 Diplomă de licență în specialitate;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 Certificat de grad principal specialitatea radiologie

Asistent medical cu studii superioare specialitatea radiologie – 2 posturi
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de licență în specialitate;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie – 1 post
 Minim 6 luni vechime ca asistent medical;
 Diplomă de absolvirea a şcolii postliceale sanitare specialitatea radiologie;
 Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
 Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

SERVICIUL ADMINISTRATIV:
șofer autosanitară II – 2 posturi
 diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
 minim 3 ani vechime ca şofer (conducător auto profesionist)
 permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C
 certificat ambulanțier

șofer II – 1 post
 școală generală sau diplomă de studii medii
 permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate
 nu necesita vechime în funcţie

îngrijitoare – 2 posturi
 școală generală;
 nu necesită vechime în funcţie

portar – 3 posturi
 dilplomă de absolvire a școlii generale
 certificat și atestat agent pază și ordine
 nu necesita vechime în funcţie

pompier – 1 post
 dilplomă de absolvire a școlii generale
 certificat servant pompier
 nu necesita vechime în funcţie

muncitor necalificat I – 2 posturi
 dilplomă de absolvire a școlii generale
 nu necesita vechime în funcţie

MAGAZIE MATERIALE
magaziner debutant – 1 post
 dilplomă de absolvire a școlii generale
 nu necesita vechime în funcţie

SERVICIUL TEHNIC:
Muncitor calificat I – lăcătuș – 5 posturi
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs lăcătuș
 vechime în meserie 9 ani

Muncitor calificat IV – electrician – 1 post
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs electrician
 nu necesită vechime în meserie

Muncitor calificat I – electrician – 2 posturi
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs electrician
 vechime în meserie 9 ani

Muncitor calificat IV – tinichigiu – 1 post
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs tinichigiu
 nu necesită vechime în meserie

Muncitor calificat I – electronist – 1 post
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs electronist
 vechime în meserie 9 ani

Muncitor calificat I – instalator – 3 posturi
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs instalator
 vechime în meserie 9 ani

Muncitor calificat III – fochist – 1 post
 școală generală sau diplomă de studii medii
 certificat de absolvire curs fochist
 vechime în meserie 3 ani

economist debutant – 1 post
 studii superioare absolvite cu examen de licență domeniul economist
 nu necesita vechime în funcţie

SERVICIUL RESURSE UMANE:
referent de specialitate debutant – 2 posturi
 studii superioare absolvite cu examen de licenţă
 nu necesita vechime în funcţie

referent de specialitate gradul II – 1 post
 studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științe administrative
 vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani şi 6 luni

SERVICIUL SALARIZARE:
referent de specialitate debutant – 1 post
 studii superioare absolvite cu examen de licenţă
 nu necesita vechime în funcţie

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE – BIROU ACHIZIȚII PUBLICE:
economist specialist gradul IA – 1 post
 studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic
 vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni

SERVICIUL FINANCIAR:
economist debutant – 1 post
 studii superioare absolvite cu examen de licență domeniul economist
 nu necesita vechime în funcţie

contabil debutant – 1 post
 diplomă de bacalaureat
 nu necesita vechime în funcţie

SERVICIUL DE STATISTICĂ, INFORMATICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:
registrator medical debutant – 3 posturi
 diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 nu necesita vechime în funcţie;

operator debutant – 9 posturi
 diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat;
 nu necesita vechime în funcţie;

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Pentru înscriere la concurs candidaţii se vor prezenta la Spitalul Universitar de Urgență București – SERVICIUL RESURSE UMANE cu UN DOSAR PLIC care va conţine OBLIGATORIU următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate în anunț;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
 proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unui test-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
 În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) abilităţi de comunicare;
f) iniţiativă şi creativitate.

Precizări suplimentare:
Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care obţin minimul 50 de puncte.
La selecția dosarelor nu se vor lua în considerare dosarele de concurs:
a) depuse pentru alte locuri de muncă decât cele mențioante în anunțul de concurs;
b) depuse pentru mai multe posturi în aceiași cerere din cele mențioante în anunțul de concurs;
c) depuse în afara perioadei de înscriere.

Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original .

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Publicare/afișare anunț 14.09.2023
înscrierea candidaţilor de luni până vineri între orele 09.00 – 13.00
la SUUB – Serviciul Resurse Umane 15.09.2023 – 28.09.2023
selecţie dosare 29.09.2023 – 02.10.2023
afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor, la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )
03.10.2023 ora 1500
formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor, contestații care se vor depune la Registratura SUUB 03.10.2023 ora 1500 – 04.10.2023 ora 1500
afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor, la sediul SUUB –Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului (www.suub.ro)
05.10.2023 ora 1500
susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1 09.10.2023 ora 0900
afişarea rezultatelor probei scrise, la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )
10.10.2023 ora 1500
formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise, contestații care se vor depune la Registratura SUUB 10.10.2023 ora 1500 – 11.10.2023 ora 1500
afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa, la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) Resurse
12.10.2023 ora 1500
susţinerea probei interviu la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1 16.10.2023 ora 0900
afişarea rezultatelor probei interviu, la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )
17.10.2023 ora 1500
formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei interviu, contestații ce se vor depune la Registratura SUUB 17.10.2023 ora 1500 – 18.10.2023 ora 1500
afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba interviu și afişarea rezultatelor finale, la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului
( www.suub.ro )
19.10.2023 ora 1500

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195, 304 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suub.ro .