1post muncitor calificat fochist, 1 post bucatar


Scoala gimnaziala nr. 150
Expiră azi


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 150, Sector 5, București organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, de muncitor calificat-fochist, normă întreagă și unui post bucătar, normă întreagă, 8 ore/zi, perioadă nedeterminată.
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Pentru postul vacant de muncitor calificat fochist:
• nivelul studiilor – studii medii/profesionale;
• curs calificare fochist;
• certificate absolvire cursuri de specialitate,
• vechime în specialitate: 6 luni
• cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;
• competenţe/cunoştinţe în administrarea bunurilor materiale;
• disponibilitatea efectuării altor sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
• abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii;
• disponibilitate pentru un program flexibil;
• are domiciliul, de preferat, în municipiul Bucuresti.
Pentru postul vacant de bucătar:
– nivelul studiilor: medii;
– diplomă de calificare în domeniu.
– vechime în specialitate: 6 luni
– abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii;
– disponibilitate pentru un program flexibil;
– are domiciliul, de preferat, în municipiul Bucuresti.
CALENDAR CONCURS
1 Publicare anunț 18.09.2023
2 Depunere dosar 18.09-29.09.2023, 9.00-13.00
3 Verificarea și selecția dosarelor 02.10.2023, ora 10
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 02.10.2023, 12.00
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 02.10.2023, 12.00-15.00
6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 03.10.2023, 10.00
7 Proba practică 10.10.2023, 11.00-13.00
8 Afișarea rezultatelor probei practice 10.10.2023, 14.00
9 Depunerea contestațiilor după proba practică 11.10.2023, 12.00-15.00
10 Afișarea rezultatelor după contestații la proba practică 11.10.2023, 16.00
11 Proba interviului 13.10.2023, 11.00-13.00
12 Afișarea rezultatelor la interviu 13.10.2023, 14.00
13 Depunerea contestațiilor după interviu 16.10.2023, 10.00-12.00
14 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 16.10.2023,13.00
15 Afişarea rezultatelor finale 17.10.2023, 12.00
Relatii suplimentare se pot obţine la secretariat, telefon 0214108408, e-mail: director_scoala_150@yahoo.com, www.scoala150.ro, sau la sediul institutiei, bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5, Bucuresti.