12 posturi medici specialişti


Spitalul Municipal Orşova, Orşova, judeţul Mehedinţi
Anuntul a expirat


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Spitalul Municipal Orşova organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină Internă, în cadrul Secției de Medicină Internă, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi;
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, în cadrul Compatrimentului de Cardiologie, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, în cadrul Compatrimentului de Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie Generală, în cadrul Secţiei de Chirurgie Generală, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie şi Imagistică Medicală, în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
3 posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI, în cadrul Compatrimentului de ATI, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie, în cadrul Cabinetului de Neurologie, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
0,5 normă post de medic specialist, specialitatea specialitatea Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice în cadrul Cabinetului de Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, perioadă determinată de 12 luni, durata timpului de lucru 3,5 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie, în cadrul Compartimentului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, perioadă determinată de 18 luni, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică – Ginecologie, în cadrul Secţiei de Obstetrică – Ginecologie, perioadă determinată de 18 luni, durata timpului de lucru 7 ore/zi.
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS:

Depunere dosare concurs: 12.05.2023 – 07.06.2023, ora 14:00;
2. Publicare rezultate selecţie dosare şi calcularea punctajului conform Anexei 3: 08.06.2023;

3. Proba scrisă şi proba clinica sau practică (în funcție de specificul postului) se organizează în maximum 90 de zile de la data publicării anunțului, la o dată care va fi comunicată și afișată la sediul și pe pagina web a spitalului.

Concursul se organizează la sediul Spitalului Municipal Orşova, str. Porţile de Fier, nr. 34, în maximum 90 de zile de la data publicării anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS, tel. 0252/361908.