1 post Muncitor calificat – fochist, studii generale


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, jud. Cluj, organizează, în baza H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post contractual de Muncitor calificat fochist, studii generale, vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul structurii: Direcția Generală Administrativă, Serviciul Tehnic și Patrimoniu – Atelier Tehnic nr. IV.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs: 25.09.2023 ora 15.30.
Documentele se pot transmite online la adresa de e-mail: resurse.umane@staff.utcluj.ro sau se pot aduce fizic la Biroul Personal, str. Memorandumului nr. 28, sala 309 cu mențiunea că programul pentru depunerea dosarelor/programul cu publicul este de luni până vineri în intervalul orar 11.00-14.00.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. IMPORTANT: În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz.
Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 27.09.2023
Data limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: 28.09.2023
Data limită de afișare a rezultatelor la contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor: 29.09.2023
Proba scrisă: 03.10.2023, ora 9.00, strada Memorandumului nr. 28 sala 120
Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 03.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă: 04.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la proba scrisă: 04.10.2023
Interviul: 05.10.2023, ora 9.00, strada Memorandumului nr. 28 sala 120
Afișarea rezultatelor la interviu: 05.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu: 06.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la interviu: 06.10.2023
Data limită de afișare a rezultatului final: 09.10.2023