1 post Inspector de specialitate SI implementare SCIM si CM din, 1 post INSPECTOR DE SPECIALITE


Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov
Anuntul a expirat


Anunt


– 1 post contractual temporar vacant de Inspector de specialitate SI implementare SCIM si CM din cadrul Compartimentului financiar-buget ;
– 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Inspector de specialitate SI din cadrul Compartimentului de Marketing și Logistică.

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru postul temporar vacant ( perioada determinata )
Data organizării:
Proba scrisă: în data de 03.10.2023, ora 10,00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov B-dul Gării nr. 21- Sala Sporturilor.
Interviul: in data de 09.10.2023, ora 10, la sediul Clubului sportive Municipal Corona Brasov.
Data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere : termenn de 5 zile de la data publicarii anuntului 19.09.2023- 25.09.2023.

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru postul vacant ( perioada nedeterminata )
Data organizării:
Proba scrisă: în data de 10.10.2023, ora 10,00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov B-dul Gării nr. 21- Sala Sporturilor.
Interviul: in data de 17.10.2023, ora 10, la sediul Clubului sportive Municipal Corona Brasov.
Data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere : termen de 10 zile de la data publicarii anuntului 19.09.2023- 02.10.2023.Bibliografia pentru postul temporar vacant de Inspector de specialitate SI implementare SCIM si CM din cadrul Compartimentului financiar-buget va cuprinde:

– O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ, actualizată:
Titlul I – Dispozitii generale
Partea a VI-a – Titlul III Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice.

– OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial Intern actualizat

– O.G.119/1999 privind controlul managerial intern si controlul financiar preventiv,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69 din 28 aprilie 2000 – actualizată;

– Bibliografia pentru postul vacant de Inspector de specialitate SI din cadrul Compartimentului de Marketing și Logistică va cuprinde:

– O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ, actualizată:
Titlul I – Dispozitii generale
Partea a VI-a – Titlul III Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice.

– Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69 din 28 aprilie 2000 – actualizată;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției https://coronabrasov.ro și la sediul instituției C.S.M.Corona Brasov, Bdul Garii nr.21 , Brasov, email achizitii@coronabrasov.ro , telefon 0745132886.