-1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal , ID 278831, Compartiment contabilitate


Primăria comunei Ruscova
Anuntul a expirat


Anunt


-1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal , ID 278831, Compartiment contabilitate
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Ruscova NR. 903, jud. Maramureş în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei, respectiv în perioada (01.09.2023-20.09.2023).
Concursul de recrutare constă în trei probe succesive care se vor desfăşura la sediul Primariei comunei Ruscova nr. 903 jud. Maramureș, după cum urmează:
-selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada (20.09.-27.09.2023);
-proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 10.00;
-interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Condiții specifice contabilitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, domeniul de studii: Științe economice(ramura Șțiințe), vechimea minimă în specialitatea studiilor 5 ani.