– 1 post de farmacist specialist, norma intreaga, perioada nedeterminata


DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
Expiră azi


Anunt


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST SPECIALIST:
TEMATICA:
1. Hipnotice și sedative.
2. Tranchilizante
3. Antidepresive.
4. Antiparkinsoniene și anticonvulsivante.
5. Analgezice opioide și analgezice antipiretice
6. Antitusive și expectorante.
7. Antiasmatice.
8. Antianginoase.
9. Antihipertensive.
10. Medicația insuficienței cardiace.
11. Medicația anticoagulantă și antiagregantă plachetară
12. Diuretice.
13. Antiulceroase.
14. Medicația tulburărilor de motilitate ale tractului gastrointestinal: antivomitive, antidiareice, laxative – purgative, antispastice.
15. Medicația antiosteoporotică.
16. Medicația dislipidemiilor.
17. Medicația antidiabetică.
18. Antiinflamatoare și antireumatice
19. Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene.
20. Formularea soluțiilor și materii prime
21. Tehnologia soluțiilor
22. Forme farmaceutice auriculare. Forme farmaceutice nazale. Forme farmaceutice bucofaringiene
23. Medicamente injectabile: formularea, caracterele și controlul calității
24. Forme farmaceutice perfuzabile
25. Forme farmaceutice oftalmice
26. Emulsii – formulare, materii prime, caracterele și controlul calității
27. Suspensii – formulare, materii prime, tehnologia de fabricare, caracterele și controlul calității
28. Forme farmaceutice semisolide pentru aplicații cutanate – formulare, caracterele și controlul calității
29. Forme farmaceutice rectale – formulare, materii prime, caracterele și controlul calității
30. Comprimate – formulare, materii prime, tehnologia de fabricare, caracterele și controlul calității
31. Capsule operculate
32. Forme farmaceutice moderne
33. Compatibilitatea, stabilitatea și conservarea medicamentelor
34. Biodisponibilitatea medicamentelor. Bioechivalența
35. Regimul produselor toxice si stupefiante conform Legii nr. 339/2005.
36. Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr. 95/2006.

BIBLIOGRAFIE
1. Cristea AN, Negreş S, Marineci CD, Turculeţ IL, Chiriţă C, Brezina A, Pavelescu M, Hrişcu A, Dogaru MT, Vari CE, Mogoşan C, Popescu F, Cristescu C, Ţarălungă G.: Tratat de Farmacologie, Ediția I, sub redacția Cristea AN, Editura Medicală 2005-2020, pag: 36-49; 50-67; 84-106; 121-131; 138-146; 163-200; 321-366; 371-392; 411-459; 477-495; 507-577; 598-611; 617-638; 661-687; 761-772; 955-1058.
2. Dobrescu D, Negreș S, Dobrescu L, McKinnon R: MEMOMED Ediția a-27-a, Editura Universitară, București, 2021, pag: 52-83; 91-111; 117-155; 188-216; 269-270; 276-309; 325-398; 537-599; 827-862; 873-882; 898-916; 920-943; 1040-1074.
3. Popovici I, Lupuleasa D: Tehnologie Farmaceutică – Volumul I, Ediția a-IV-a, Editura Polirom, Iași, 2017, pag: 168-188; 221-243; 282-329; 330-341; 369-420; 487-528; 587-589; 592-631; 664-715.
4. Popovici I, Lupuleasa D: Tehnologie Farmaceutică – Volumul II, Ediția a-II-a, Editura Polirom, Iași, 2017: 159-221; 253-258, 413-495; 672-713; 777-789; 900-961.
5. Popovici I, Lupuleasa D: Tehnologie Farmaceutică – Volumul III, Ediția a-II-a, Editura Polirom, Iași, 2017: 185-256; 392-530; 621-647.
6. xxxx FR X
7. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.
8. HG nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.
9. Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare – Titlul XIV