1 post bucătar; 0,50 post ajutor bucătar ; 0,50 post îngrijitor; 1 post șofer


Școala Gimnazială ,,Vasile Lucăcel” Someș Odorhei, județul Sălaj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


1 post bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată,
0,50 post ajutor bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată,
50 post îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată,
1 post șofer, post vacant, pe perioadă nedeterminată

I.Condiţii specifice de participare la concurs: bucătar;
1. Studii de specialitate*: diplomă de absolvire minim 10 clase
2. Perfecționări (specializări): certificat de absolvire a cursului de bucătar, curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii la concurs sau dovada înscrierii la un curs de igienă;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu necesită
4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
5. Vechime nu necesită.
. Condiţii specifice de participare la concurs: ajutor bucătar;
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire minim 10 clase;
2. Perfecționări (specializări): curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii la concurs sau dovada înscrierii la un curs de igienă, cunoștiințe în domeniul alimentației și prepararea hranei;
-constituie avantaj dovada absolvirii unui curs de bucătar;
3. Vechime nu necesită
. Condiţii specifice de participare la concurs: Îngrijitor
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire minim 8 clase;
2. Perfecționări (specializări): curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii la concurs sau dovada înscrierii la un curs de igienă;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare:
4. Vechime nu necesită
Condiţii specifice de participare la concurs: șofer
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire minim 10 clase;
2. Perfecționări (specializări): permis de conducere categoria D, atestat transport rutier de persoane valabil;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: îndemânare și răbdare;
4. Vechime 1 an.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială ,,Vasile Lucăcel” Someș Odorhei, cu sediul în Someș Odorhei, strada, nr. 235, județul Sălaj