1 post asistent medical


spitalul municipal codlea
Anuntul a expirat


Anunt


1 post vacant asistent medical PL– norma intreaga, durata nedeterminata – Sectia de Medicina Interna
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta
sau
• diploma de studii posliceale prin echivalare conform HG 797/1977 privind echivalrea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor posliceale sanitare;
• vechime : – 6 luni ca asistent medical
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 26 septembrie 2023, ora 15.00: data limită depunere dosare ;
o 4 octombrie 2023, ora 10:00: proba scrisă;
o 6 octombrie 2023, ora 10:00: proba interviu;
relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Codlea, str. 9 Mai nr.10 tel.0268-252153 int.12; www.spitalulcodlea.ro .