1 post administrator financiar i(s)


universitatea de medicina si farmacie "carol davila" din bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de execuţie, cu normă întreagă de 8 ore/zi, de administrator financiar I, studii superioare, în cadrul Serviciului Normare, Organizare, Salarizare – Direcṭia RUNOS, cu diplomă de licentă, minim 10 ani vechime în domeniu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13.09.2023 – 26.09.2023 până la ora 1500 – depunere dosare concurs
27.09-28.09.2023 – selecție dosare de concurs
29.09.2023 – afișare rezultat selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații selecție dosare
04.10.2023 – afișare contestații selecție dosare
05.10.2023 – proba scrisa ora 1000
06.10.2023 – afișare rezultat proba scrisa
09.10.2023 – depunere contestații proba scrisa
10.10.2023 – soluționare contestații proba scrisa si afisare rezultat contestatii proba scrisa
11.10.2023 – interviu ora 1000
12.10.2023 – afișare rezultat interviu
13.10.2023 – depunere contestații interviu
16.10.2023 – soluționare contestații interviu și afișare rezultat final
Concursul se va desfăşura la sediul Rectoratului Universitatii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti.
Înscrierile se pot face până la data de 26.09.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul Resurse Umane – Ȋncadrări, Evidenţă Informatizată Salariaţi.
Taxa înscriere concurs – 100 lei.
Telefon informaţii suplimentare: 021.313.44.53.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atribuţiile postului, condiţii specifice, bibliografia şi tematică, etc. se vor posta pe site-ul universităţii: www.umfcd.ro şi la sediul Rectoratului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.