1 post administrator financiar i(s)


universitatea de medicina si farmacie "carol davila" din bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuţie vacant, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în cadrul Serviciului Investiţii, Direcṭia Tehnic-Investiţii, astfel:

Administrator financiar I cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) in domeniul tehnic şi vechime in muncă de minim 10 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13.09.2023 -26.09.2023 până la ora 1500 – depunere dosare concurs
27.09-28.09.2023 – selecție dosare de concurs
29.09.2023 – afișare rezultat selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații selecție dosare
04.10.2023 – afișare contestații selecție dosare
05.10.2023 – proba scrisa ora 1100
06.10.2023 – afișare rezultat proba scrisă
09.10.2023 – depunere contestații proba scrisă
10.10.2023 – soluționare contestații proba scrisă si afisare rezultat contestatii proba scrisă
11.10.2023 – interviu ora 1100
12.10.2023 – afișare rezultat interviu
13.10.2023 – depunere contestații interviu
16.10.2023 – soluționare contestații interviu și afișare rezultat final
Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Tehnic-Investiții, din str. Pitar Moş nr. 20, sector 2, Bucureşti.

Înscrierile se pot face până la data de 26.09.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul Resurse Umane – Ȋncadrări, Evidenţă Informatizată Salariaţi.
Taxa înscriere concurs – 100 lei.
Telefon informaţii suplimentare: 021.318.07.19 / 021.318.07.20 int. 199.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atribuţiile postului, condiţii specifice, bibliografia şi tematică, etc. se vor posta pe site-ul universităţii: www.umfcd.ro şi la sediul Rectoratului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.