1/2 norma muncitor


Școala Gimnazială nr.113 București, sector 4
Expiră maine


Anunt


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
pentru ½ normă post contractual vacant de muncitor, pentru o perioadă nedeterminată

Nr.crt Etapizarea activităţii Data/ ora Contact
1 ETAPA I Depunerea dosarelor de concurs data limită de depunere a dosarelor este 29.09.2023, ora 15,00
dosarele se pot depune zilnic la secretariatul unității, în intervalul orar 9,00 – 15,00 021/3322347
Între orele 9,00-15,00
e-mail:
scoala113@s4.ismb.ro
2 Selecţia dosarelor de concurs 02.10.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 02.10.2023 ora 16:00
4 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 03.10.2023
intervalul orar
8,30 – 16,30 021/3322347
Între orele 8,30-16,30
e-mail:
scoala113@s4.ismb.ro
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor şi afişarea rezultatelor 04.10.2023/ ora 16,30
6 ETAPA II Proba practică 09.10.2023/ ora 9,00
7 Afișarea rezultatelor la proba practică
09.10.2023/ora 14,00
8 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice 09.10.2023 intervalul orar 14:00 – 17:00
021/3322347
Între orele 11,00-18,00
e-mail:
scoala113@s4.ismb.ro
9 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 09.10.2023/ ora 18:00
10 ETAPA III

Susţinerea probei interviu 10.10.2023/ ora 10,00
11 Afişarea rezultatului la interviu 10.10.2023 ora 14:00
12 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul interviului 10.10.2023 intervalul orar 14:00 – 17:00 021/3322347
Între orele 12,00-18,00
e-mail:
scoala113@s4.ismb.ro
13 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale ale concursului 10.10.2023/ ora 18:00 La avizierul Școlii Gimnaziale nr.113 si pe site-ul unității de învățământ www.scoala113.ro