Adaugă anunț de angajare

(ex: Administrator financiar, mediator școlar și îngrijitor) Maxim 100 de caractere

Trebuie să introduceți numele și numarul posturilor ,conditiile specifice, calendarul concursului și datele de contact ale instituției (Ex: Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: numele institutiei,email-ul si numarul de telefon,maxim 5000 de caractere )

Data la care anunțul va apărea pe site

Documentul de aprobare internă a anunțului de scoatere la concurs (cu semnătură și ștampilă),maxim 800kb

Nume fișier:

Dimensiune fișier:

maxim 800kb, fără semnătura / ștampilă

Nume fișier:

Dimensiune fișier:

( ex: Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”)

Selecteaza data

Introduceți numele și funcția dvs

Adresa de email