Posturile publicate in data de 10 octombrie 2018Posturile publicate în data de 10 octombrie 2018

Mai jos regăsiți anunțurile de locuri de muncă vacante și temporar vacante de funcționar public din data 10 octombrie 2018. Lista este actualizată în timp real în raport cu momentul publicării în cadrul portalului și cu termenul limită pentru depunerea dosarelor.
 Administrator financiar - Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia
- Anunț expirat

Asistent de cercetare - Universitatea Transilvania din Braşov
- Anunț expirat

Administrator - Primăria Comunei Petreşti
- Anunț expirat

Arhitect șef - Consiliul Județean Călărași
- Anunț expirat

Inspector şi consilier juridic (2 posturi) - Primăria Oraşului Ghimbav, Judeţul Braşov
- Anunț expirat

Guard - Primăria Comunei Ucea
- Anunț expirat

Consilier principal - Primăria Municipiului Zalău, Județul Sălaj
- Anunț expirat

Administrator financiar (contabil-şef) cu 0,5 normă - Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voineşti
- Anunț expirat

Șofer - Primăria Comunei Gorban
- Anunț expirat

Administrator financiar cu 0,5 normă - Şcoala Gimnazială Smârdioasa
- Anunț expirat

Muncitor calificat (femeie de servici) - Primăria Comunei Ciocăneşti
- Anunț expirat

Inspector debutant - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș
- Anunț expirat

Inspector şi referent (2 posturi) - Primăria Comunei Hamcearca, Judeţul Tulcea
- Anunț expirat

Secretar-şef - Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voineşti
- Anunț expirat

Șofer lucrări edilitare - Primăria Oraşului Miercurea Sibiului
- Anunț expirat

Asistent medical PL - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti
- Anunț expirat

Funcții contractuale (5 posturi) - Consiliul Județean Vrancea
- Anunț expirat

Consilier superior - Primăria Comunei Gorbăneşti, judeţul Botoșani
- Anunț expirat

Inspector principal - Primăria Comunei Mircea Vodă, judeţul Brăila
- Anunț expirat

Auditor principal - Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
- Anunț expirat

Șef serviciu - Consiliul Judeţean Călăraşi
- Anunț expirat

Consilier superior - Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi
- Anunț expirat

Consilier asistent - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi
- Anunț expirat

Pădurar - Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş
- Anunț expirat

Asistent de cercetare - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
- Anunț expirat

Consilier juridic asistent (2 posturi) - Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Muncitor, gradul III - Primăria Municipiului Medgidia
- Anunț expirat

Fochist cu 0,5 normă - Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” din Nădlac
- Anunț expirat

Inspector debutant (3 posturi) - Primăria Oraşului Popeşti Leordeni, județul Ilfov
- Anunț expirat

Inspector asistent - Primăria Comunei Blândeşti, judeţul Botoșani
- Anunț expirat

Referent debutant - Primăria Comunei Luncavița
- Anunț expirat

Funcții contractuale - Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
- Anunț expirat

Consilier principal - Secretariatul General al Guvernului
- Anunț expirat

Îngrijitor - Şcoala Gimnazială, comuna Bertea
- Anunț expirat

Inspector debutant - Primăria Orașului Hârlău, Județul Iași
- Anunț expirat

Consilier principal (2 posturi) - Curtea de Apel Bucureşti
- Anunț expirat

Supraveghetor de noapte pentru internat de elevi mixt - Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Paznic - Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” din Ploieşti
- Anunț expirat

Muncitor calificat IV (cu atribuţii de electrician) - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
- Anunț expirat

Consilier (2 posturi) - Primăria Comunei Stănilești, Județul Vaslui
- Anunț expirat

Îngrijitor - Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara
- Anunț expirat

Secretar al comunei - Primăria comunei Scorţeni, judeţul Prahova
- Anunț expirat

Consilier superior - Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău
- Anunț expirat

Casier II - Primăria Comunei Luncavița
- Anunț expirat

Inspector debutant - Primăria Comunei Mera, Județul Vrancea
- Anunț expirat

Funcții contractuale - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
- Anunț expirat

Inspector de muncă principal - Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara
- Anunț expirat

Asistent medical, asistent medical generalist și îngrijitoare (3 posturi) - Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani
- Anunț expirat

Îngrijitor - Primăria Municipiului Câmpia Turzii
- Anunț expirat

Muncitor necalificat în silvicultură (2 posturi) - Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş
- Anunț expirat

Referent III debutant și inspector I debutant - Primăria Comunei Telciu
- Anunț expirat

Secretar al orașului - Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa
- Anunț expirat

Consilier asistent - Consiliul judeţean Ialomiţa
- Anunț expirat

Consilier superior (2 posturi) - Casa Judeţeană de Pensii Argeş
- Anunț expirat

Consilier principal - Primăria Comunei Mihai Eminescu, Judeţul Botoşani
- Anunț expirat

Muncitori necalificați (2 posturi) - Direcţia de Gospodărie Comunală Beclean, Județul Bistrița-Năsăud
- Anunț expirat

Referent de specialitate superior - Consiliul judeţean Ialomiţa
- Anunț expirat

Arhitect șef - Primăria municipiului Adjud, judeţul Vrancea
- Anunț expirat

Casier și muncitor necalificat (2 posturi) - Direcţia de Gospodărie Comunală Beclean, Județul Bistrița-Năsăud
- Anunț expirat

Muncitor necalificat și șofer I (5 posturi) - Spitalul Clinic Judeţean Mureş
- Anunț expirat

Șef birou - Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Auditor IA, consilier și inspector de specialitate II (4 posturi) - Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi
- Anunț expirat

Expert debutant - U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale
- Anunț expirat

Îngrijitor - Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
- Anunț expirat

Îngrijitor grupă învăţământ (2 posturi - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 34 din Braşov
- Anunț expirat

1 post nedidactic personal de îngrijire și 1 post nedidactic – muncitor calificat (2 posturi) - Şcoala Gimnazială „Mihai Botez” din Bucureşti
- Anunț expirat

Laborant I-M - Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi
- Anunț expirat

Funcții contractuale (11 posturi) - Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti
- Anunț expirat

Secretar S I - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Asistent de cercetare - Universitatea Transilvania din Braşov
- Anunț expirat

Inginer II - Universitatea Transilvania din Braşov
- Anunț expirat

Tehnician IA - Universitatea Transilvania din Braşov
- Anunț expirat

Asistent medical - Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
- Anunț expirat

Funcții contractuale (5 posturi) - Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni Bacău
- Anunț expirat

Administrator patrimoniu S I - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Muncitor - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
- Anunț expirat

Îngrijitor - Unitatea Militară 02443 din Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale
- Anunț expirat

Expert implementare CMAI și animator soeio educativ - Primăria Oraşului Măcin
- Anunț expirat

Instrumentist I, dansator I și dansator debutant - Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” din Slatina
- Anunț expirat

Inginer debutant (S) - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad” din Iaşi
- Anunț expirat

Îngrijitor - Unitatea Militară 02400, Bucureşti
- Anunț expirat

Director - Consiliul Judeţean Botoşani
- Anunț expirat

Inginer - Universitatea „Babeş-Bolyai“, cu sediul în Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Administrator patrimoniu - Universitatea „Babeş-Bolyai“, cu sediul în Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Muncitor necalificat - Universitatea „Babeş-Bolyai“, cu sediul în Cluj-Napoca
- Anunț expirat

Analist IA S - Unitatea Militară 02402 din Bucureşti
- Anunț expirat

Șef serviciu - Primăria Comunei Perieni
- Anunț expirat

Referent II - Unitatea Militară Nr. 02409 din Bucureşti
- Anunț expirat

Șef cămin II - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Anunț expirat

Șef complex II - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Anunț expirat

Șef centru II - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Anunț expirat

Expert (11 posturi) pentru centre integrate (ateliere şcolare) - Primăria Comunei Corbasca
- Anunț expirat